Abeceda peněz

15. ledna 2019

Na začátku školního roku jsme se my, žáci čtvrtých ročníků setkali se zástupci České spořitelny a začali pracovat na projektu o finanční gramotnosti nesoucí název „Abeceda peněz“.
Nejprve jsme navštívili pobočku České spořitelny na Jánské ulici, kde jsme se různými aktivitami seznamovali s provozem této banky. V úvodu jsme pracovali ve skupinách na interaktivním programu o financích, poté prošli jednotlivá oddělení. Navštívili jsme ředitele pobočky, sejf s bezpečnostními schránkami, pokladnu pro VIP klienty a naučili se také pracovat s platební kartou (výběr a vklad). Součástí projektu byl návrh spořitelny uskutečnit v jejich prostorách „Vánoční jarmark“. S nadšením jsme se začali připravovat na chystanou akci.
Sestavili jsme pracovní týmy Hrozníci a Duhová parta, které začaly vymýšlet, co vytvoříme a budeme prodávat na jarmarku. S pomocí vedoucích projektu z České spořitelny jsme začali usilovně pracovat. V hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy i v odpoledních hodinách jsme tvořili a tvořili. Do výroby se zapojili i rodiče a spolu s dětmi pomáhali rozmnožovat počty výrobků.
Očekávané akce proběhly 12. a 14. prosince. Na „Vánočních jarmarcích“ jsme potěšili všechny přítomné nejenom krásnými dárečky, ale také zpěvem písní a koled. Přispěli jsme tak ke krásné vánoční atmosféře a sklidili ocenění v podobě bouřlivého potlesku. Tato naše akce byla velmi příznivě hodnocena nejen rodiči a prarodiči, všemi zúčastněnými, ale nejvíce jsme si ji užili my, žáci čtvrtých tříd!

žáci čtvrtých tříd s třídními učitelkami

Zpět