Barvy Země

25. dubna 2018

Den Země je věnovaný naší planetě Zemi a připadá na 22. dubna. Vychází z tradice oslav jarní rovnodennosti, která vítala jaro jako symbol znovuzrození a obnovení životních sil.

V dnešním pojetí jde o ekologický svátek, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Proto je důležité, aby naše děti získaly základní povědomí o ekologickém chování a uvědomily si, že záleží i na nich, jestli naše planeta bude příjemným místem k životu. Ekologickému myšlení žáky učí environmentální výchova a Den Země k tomu neodmyslitelně patří.

Každoročně se na tomto projektovém dni podílí všechny třídy I. stupně, včetně nejmenších prvňáčků. Práce žáků s tématem „Barvy Země“ byly vystaveny na plotě školy po dobu čtyř téměř letních dnů.

p. uč. Vladimíra Bartošová

  

Zpět