Chemická olympiáda v 9. ročníku

21. února 2023

V měsících leden a únor se na škole konalo školní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnili vybraní žáci 9. třídy.

Olympiáda měla tři části: v první, tzv. domácí části, si žáci během měsíce prosince a ledna sami plnili zadané úkoly. Druhá část se skládala z laboratorní práce, kde si vyzkoušeli vlastnosti cukrářského droždí, kolorimetrii a důkaz bílkovin.

Třetí část obsahovala teoretický test.

Nejlépe se umístil Oliver Musil z 9.A, na druhém místě Bára Vaculíková z 9.B a na třetím místě Jan Petržela z 9.B.

p. uč. Petra Franková

Zpět