Chemická olympiáda v 9. ročníku

8. února 2019

V měsíci únoru jsme uspořádali školní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnili vybraní žáci 9. tříd.

Olympiáda měla tři části: v první, tzv. domácí části, si žáci během měsíce prosince a ledna sami plnili zadané úkoly. Druhá část se skládala z laboratorní práce, kde si vyzkoušeli vlastnosti plynů. Třetí část obsahovala teoretický test.

Nejlépe se umístil Filip Čtvrtečka z 9.A,

na druhém místě Michael Sedláček z 9.B

a na třetím místě Jan Jirků také z 9.B.

Děkujeme za účast a umístěným gratulujeme.

Petra Franková, uč. chemie

Zpět