Revitalizace školy

1. září 2020

V uplynulém školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v postupném zlepšování školního prostředí. Znovu jsme investovali do renovace prostor a vybavení. Chtěl bych poděkovat také rodičům, sponzorské dary nám totiž umožňují rychlejší revitalizaci školy.

Na jaře 2020 byly u školiček instalovány nové sportovní prvky. Tyto budou sloužit mimo jiné žákům z 1. a 2. tříd v rámci aktivit školní družiny. V období uzavření školy jsme nakoupili nové lavice a židle do čtyř tříd na II. stupni, původní již postupně dosluhovaly.

V průběhu hlavních prázdnin proběhla výměna elektroinstalace v učebnách přírodopisu, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Po osazení nových světel a rozvodů byly třídy kompletně vymalovány. Pro větší komfort výuky v letních měsících byly do oken umístěny fólie, které při vyšších teplotách propouští méně tepla, ale nesnižují viditelnost při práci žáků.

Zmiňované investice navazují na opravy z minulých let, které vylepšují prostředí školy (rekonstrukce školiček pro žáky 1. a 2. tříd, výměna všech šatních skříněk pro žáky II. stupně, rekonstrukce tělocvičny aj.). Vážíme si podpory našeho zřizovatele MČ Brno-střed.

Proměny školy můžete shlédnout v přiloženém souboru.

Opravy a investice 2020

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

 

Zpět