Den otevřených dveří

13. listopadu 2019

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek
6. 12. 2019 od 8.00 do 11.40 hodin (budovy školiček) a od 8.00 do 15.00 hodin
(hlavní budova). Máte možnost získat o škole co nejvíce informací, navštívit výuku,
vnímat atmosféru ve škole a prožít s námi příjemné dopoledne.

Vedení školy

Zpět