Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Začátek vyučování 6. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 17. – 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020
Začátek školního roku 2020/2021 1. 9. 2020
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 30. 1. 2020
2. pololetí 30. 6. 2020

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin
2. 9. 2019 (1. ročník)
10. 9. 2019
12. 11. 2019
7. 1. 2020
21. 4. 2020
2. 6. 2020
vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
17. 4. 2020 14.00 – 17.00 a 18. 4. 2020 9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
6. 12. 2019 a 3. 4. 2020
8.00 – 11.40 školičky, 8.00 – 15.00 hlavní budova

Termíny pedagogických rad
12. 11. 2019, 23. 1. 2020, 21. 4. 2020, 23. 6. 2020

Úřední hodiny ředitele školy
každý čtvrtek 15.00 – 16.00 hod.

 

Zpět