Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 1. 9. 2020
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Začátek vyučování 4. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Jarní prázdniny 22. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021
Začátek školního roku 2021/2022 1. 9. 2021
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 28. 1. 2021
2. pololetí 30. 6. 2021

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin
1. 9. 2020 (1. ročník)
8. 9. 2020
10. 11. 2020
5. 1. 2021
13. 4. 2021
1. 6. 2021
vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
16. 4. 2021 14.00 – 17.00 a 17. 4. 2021 9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
11. 12. 2020 a 9. 4. 2021
8.00 – 11.40 školičky, 8.00 – 15.00 hlavní budova

Termíny pedagogických rad
10. 11. 2020, 21. 1. 2021, 13. 4. 2021, 22. 6. 2021

Úřední hodiny ředitele školy
každý čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.

 

Zpět