Důležité termíny

28. srpna 2012

Termíny schůzek rodičů žáků a hovorových hodin:
třídní schůzky: 16:30 – 17:00, hovorové hodiny: 17:00 – 18:00.
Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

1.9.2016 ( 1. ročník )
6.9.2016
8.11.2016
10.1.2017
11.4.2017
6.6.2017

Zápis do první třídy:

7.4.2017 14:00 – 17:00
8.4.2017 9:00 – 11:00

Den otevřených dveří:

9.12.2016 a 31.3.2017
8:00 – 11:40 školičky, 8:00 – 16:00 hlavní budova

Termíny pedagogických rad:

8.11.2016
24.1.2017
11.4.2017
19.6.2017

Úřední hodiny ředitele školy pro rodiče:

Každý čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Vyučovací hodiny:

0.hod. 7:00 – 7:45
1.hod. 8:00 – 8:45
2.hod. 8:55 – 9:40
3.hod. 10:00 – 10:45
4.hod. 10:55 – 11:40
5.hod. 11:50 – 12:35
6.hod. 12:45 – 13:30
7.hod. 13:40 – 14:25
8.hod. 14:35 – 15:20
9.hod. 15:30 – 16:15

Zpět