Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Začátek vyučování 3. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. – 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8. 2018
Začátek školního roku 2018/2019 3. 9. 2018
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 31. 1. 2018
2. pololetí 29. 6. 2018

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin
4. 9. 2017 (1. ročník)
12. 9. 2017
14. 11. 2017
9. 1. 2018
10. 4. 2018
5. 6. 2018
vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
6. 4. 2018 14.00 – 17.00 a 7. 4. 2018 9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
8. 12. 2017 a 23. 3. 2018
8.00 – 11.40 školičky, 8.00 – 15.00 hlavní budova

Termíny pedagogických rad
14. 11. 2017, 23. 1. 2018, 10. 4. 2018, 21. 6. 2018

Úřední hodiny ředitele školy
každý čtvrtek 15.00 – 16.00 hod.

 

Zpět