Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 3. 9. 2018
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Začátek vyučování 3. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. – 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18. a 19. 4. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019
Začátek školního roku 2019/2020 2. 9. 2019
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 31. 1. 2019
2. pololetí 28. 6. 2019

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin
3. 9. 2018 (1. ročník)
11. 9. 2018
13. 11. 2018
8. 1. 2019
16. 4. 2019
4. 6. 2019
vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
26. 4. 2019 14.00 – 17.00 a 27. 4. 2019 9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
7. 12. 2018 a 12. 4. 2019
8.00 – 11.40 školičky, 8.00 – 15.00 hlavní budova

Termíny pedagogických rad
13. 11. 2018, 24. 1. 2019, 16. 4. 2019, 20. 6. 2019

Úřední hodiny ředitele školy
každý čtvrtek 15.00 – 16.00 hod.

 

Zpět