Edison na Hroznové

4. října 2018

Na konci měsíce září jsme na naší škole prožili jeden týden se stážisty ze šesti různých zemí světa. Zúčastnili jsme se totiž projektu EDISON, který je zaměřený na poznávání jiných kultur, zemí a zvyků.
Netradiční týden jsme začali uvítáním, na kterém jsme se seznámili a členové žákovského parlamentu všechny provedli naší školou a přilehlým areálem.

Pak už na naše hosty, tedy Mook z Thajska, Salome z Gruzie, Barbie z Albánie, Marii z Rumunska, Svetlanu z Ukrajiny a Zahida z Pakistánu, čekaly první prezentace jejich zemí v jednotlivých třídách. Žáci 5. – 9. ročníků postupně vyslechli 2 nebo 3 vyprávění o životě, historii, kultuře, životním stylu a krásách zemí našich stážistů. Děti získaly mnoho nových informací, naučily se tančit národní tance, zpívat písničky nebo napsat si své jméno pomocí gruzijské, thajské či pakistánské abecedy, naučily se i základní slovíčka v národních jazycích našich lektorů. Prezentace byly opravdu zajímavé a otázky dětí často nebraly konce.

Posledním dnem projektu byl vzhledem k nadcházejícímu státnímu svátku čtvrtek. Na tento den si studenti připravili „stánky“ v tělocvičně, kde probíhala „global village“. V průběhu čtyř vyučovacích hodin sem přišly první, druhé, třetí a čtvrté třídy, aby využily poslední příležitosti setkat se se stážisty a prohlédnout si pohlednice, vlajky, ozdoby, keramiku nebo jídlo z jednotlivých zemí, které si naši hosté nachystali na svůj stánek. Žáci, včetně našich prvňáčků, postupně přicházeli k připraveným stolům a s nadšením a doslova všemi smysly poznávali cizí země. Kdo by nevyužil příležitost obléci si ukrajinský národní kroj nebo složit thajské origami? Krásnou tečkou byly národní tance, které jsme si společně zatančili.

Veliké poděkování náleží hostitelským rodinám z řad našich žáků. Všechny praktikantům poskytly pohodlné zázemí a po celý týden jim nabízely svou pohostinnost a přátelství.

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že během krátkého, ale nádherného týdne se všechny děti zdokonalily v mnoha činnostech, nejen v angličtině. Měly radost, že při prezentacích stážistům rozumějí, že jim dokáží povykládat o naší škole, našem městě, naší zemi. Atmosféru celého týdne si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích, které nám budou připomínkou této milé návštěvy, díky níž jsme opět o něco bohatší a zkušenější.

Těšíme se, že k nám v dalších letech přijedou jejich kolegové a my opět prožijeme velmi zajímavý týden.

Mgr. Jakub Žák, zástupce ředitele školy

Zpět