Elektronická žákovská knížka

Na škole používáme elektronický informační systém Edookit, který poskytuje ucelený přehled o školním dění (rozvrhy, klasifikace, absence, úkoly, studijní materiály aj.).

Přístup do systému mají zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníku a žáci 5. – 9. ročníku.

Žádanku o přístup do systému si můžete stáhnout na https://www.zshroznova.cz/formulare/

Omlouvání absencí nadále probíhá zápisem do žákovského průkazu.

Odkaz na školní portál Edookit je na tomto webu (horizontální menu – Edookit s logem sovy). Můžete si také nainstalovat aplikaci EDOOKIT pro Android nebo iOS. ID školy je zshroznova.

Podrobné informace o možnostech využití a instrukce k ovládání najdete na www.edookit.com/cz.

V případě technických problémů nebo dotazů kontaktujte podporu na info@edookit.cz.

Veškerá data v informačním systému jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Zpět