I. stupeň od 2. 11. 2020

ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
– od 2. do 20. 11. 2020 je stále zakázána osobní přítomnosti žáků ve škole, pokračují v distančním vzdělávání
– školní družina není v provozu

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
– distanční vzdělávání žáků je povinné a řídí se ustanoveními školního řádu
– distanční vzdělávání má tři formy: online výuku synchronní (online hodiny a konzultace v aplikaci Teams), online výuku asynchronní (zadání v Edookitu v třídní knize) a případně offline výuku (předání materiálů v tištěné podobě)
– při absenci vyučujícího budou žáci informováni o náhradním způsobu zadání práce
– online hodiny jsou povinné, absenci žáka omlouvají rodiče zprávou v Edookitu třídnímu učiteli
– online konzultace jsou dobrovolné, slouží k dotazům žáků k učivu apod., absenci není nutné omlouvat
– doporučení pro online hodiny a konzultace: délka 30 minut, zapnutá kamera žáka (pokud je to technicky možné), aktivní účast
– online výuka na základě metodiky ministerstva školství nekopíruje rozvrh žáků
– v případě problémů s přihlášením do Teams kontaktujte p. uč. B. Žáka

– výuka probíhá dle rozpisu:
8.30-9.00 společná zahajovací online hodina s třídním učitelem (1. hod.)
9.30-10.00 online konzultace učitele se žáky po skupinách (2. hod.)
10.00-11.00 samostatná práce žáků (3. hod.)
11.30-12.00 společné shrnutí v online hodině s třídním učitelem (4. hod.)

– rozpis výuky najdou žáci a rodiče v rozvrhu v Edookitu, z organizačních důvodů může dojít ke změnám
– anglický jazyk v 1. – 3. třídě bude řešen formou zadání úkolů v Edookitu
– anglický jazyk ve 4. a 5. třídě proběhne 1x týdně formou online hodiny (8.00-8.30 hod.) a 1x týdně formou online konzultace (8.00-8.30 hod.)

– jsme si vědomi toho, že je pro rodiče mnohdy obtížné zorganizovat distanční vzdělávání z domu (sourozenci, technické vybavení, home office apod.), přizpůsobte jeho plnění svým možnostem
– pokud žáci nemají možnost účastnit se online výuky z důvodu nedostatečného vybavení ICT, připojení k internetu apod., sdělí toto rodiče třídnímu učiteli zároveň s informací, jakým způsobem se bude žák distančně vzdělávat (Edookit, offline)

OBĚDY
–   žákům jsou obědy hromadně odhlášeny

V případě dotazů ohledně organizace výuky kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Další informace najdete na webu ministerstva školství ZDE.

Zpět