II. stupeň od 2. 11. 2020

ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
– od 2. do 20. 11. 2020 je stále zakázána osobní přítomnosti žáků ve škole, pokračují v distančním vzdělávání

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
– distanční vzdělávání žáků je povinné a řídí se ustanoveními školního řádu
– distanční vzdělávání má tři formy: online výuku synchronní (online hodiny a konzultace dle rozvrhu v aplikaci Teams), online výuku asynchronní (zadání v Edookitu v třídní knize) a případně offline výuku (předání materiálů v tištěné podobě)
– distanční vzdělávání bude z organizačních důvodů začínat v pondělí od 10.00 hod.
– při absenci vyučujícího budou žáci informováni o způsobu zadání práce tímto učitelem
– rozpis výuky najdou žáci ve svém rozvrhu v Edookitu (poznámka online hodina/konzultace místo místnosti)
– online hodiny jsou povinné, absenci žáka omlouvají rodiče zprávou v Edookitu třídnímu učiteli
– online konzultace jsou dobrovolné, slouží k dotazům žáků k učivu apod., absenci není nutné omlouvat, pokud se v prvních 15 minutách nepřipojí žádný žák, bude konzultace ukončena
– doporučení pro online hodiny a konzultace: délka 30 minut, zapnutá kamera žáka (pokud je to technicky možné), aktivní účast
– online výuka na základě metodiky ministerstva školství nekopíruje celý rozvrh žáků
– v případě problémů s přihlášením do Teams kontaktujte p. uč. B. Žáka
– jsme si vědomi toho, že je pro rodiče mnohdy obtížné zorganizovat distanční vzdělávání z domu (sourozenci, technické vybavení, home office apod.), přizpůsobte jeho plnění svým možnostem
– pokud žáci nemají možnost účastnit se online výuky z důvodu nedostatečného vybavení ICT, připojení k internetu apod., sdělí toto rodiče třídnímu učiteli zároveň s informací, jakým způsobem se bude žák distančně vzdělávat (Edookit, offline)

OBĚDY
–   žákům jsou obědy hromadně odhlášeny

V případě dotazů ohledně organizace výuky kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Další informace najdete na webu ministerstva školství ZDE.

Zpět