Informace k ukončení screeningového testování

9. září 2021

Dle zprávy, kterou dnes škola obdržela datovou schránkou, končí dnem 10. 9. 2021 platnost mimořádného opatření MZd týkající se screeningového testování žáků.

Případné obnovení testování by nemělo být plošné, ale pouze ve vymezených regionech při zhoršení epidemické situace. O této věci bychom opět informovali.

Opatření vztahující se ke zvýšené hygieně jsou nadále platná (např. povinná ochrana dýchacích cest ve společných prostorách).

Ministerstvo školství řeší s ministerstvem zdravotnictví povinnost negativního testu, prodělaného onemocnění nebo očkování při vstupu do bazénu (výuka plavání).

Chtěl bych poděkovat za spolupráci při zahájení nového školního roku. Vše jsme společně zvládli bez větších problémů.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět