Informace vedení školy 22. 10. 2020

22. října 2020

Chtěl bych poděkovat všem rodičům, žákům a učitelům za zvládnutí přechodu na distanční vzdělávání.

V porovnání s jarními měsíci je výuka intenzivnější, funguje bez větších problémů, ale přináší úskalí po stránce technické (nároky na internetové připojení aj.), organizační (přístupy žáků do Teams aj.) a sociální (chybějící přímý kontakt s kamarády aj.). Budeme se i nadále snažit situaci zvládnout co nejlépe, což není bez vzájemné spolupráce možné.

Informace ke vzdělávání žáků od 2. 11. 2020 oznámíme (zpráva v Edookitu, školní web), jakmile je obdržíme od nadřízených státních institucí.

Dnes jsem vydal dodatek Zásad ochrany osobních údajů, který reaguje na distanční vzdělávání. Dokument zpracovaný pověřencem GDPR je k dispozici ZDE.

Vytvořili jsme evidenci změn učiva, aby byla zajištěna návaznost vzdělávání mezi školními roky 2019/2020 a 2020/2021. Dokumentace je uložena u ředitele školy.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

 

Zpět