Informace vedení školy 6. 11. 2020

6. listopadu 2020

Rodičům a žákům byly zprávou v Edookitu rozeslány aktuální informace k vzdělávání.

Obsah sdělení:

  • třídnické aktivity/hodiny
  • hodnocení žáků za 1. čtvrtletí
  • nabídka zápůjčky notebooku
  • nabídka SIM karty
  • mimořádné hodiny ostatních předmětů (II. stupeň)

Děkujeme za aktivní přístup k distančnímu vzdělávání, spolupráci s učiteli a podporu.

Vedení školy

Zpět