Jarní jarmark pro lepší životní prostředí

3. dubna 2019

V úterý 2. dubna proběhl 3. ročník jarního jarmarku. Rodiče a přátelé školy si na něm mohli zakoupit výrobky a občerstvení, které vyrobili a připravili žáci a učitelé všech ročníků.

Součástí této akce bylo také vystoupení talentovaných žáků v tělocvičně školy. V patnácti vystoupeních předvedli zpěv, tanec, balet, gymnastiku, karate a hru na hudební nástroje.

Výtěžek z prodeje výrobků činil 30 082 korun a podpořil kampaň Plast je past. Ta se zaměřuje na čisté moře bez plastů.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili zakoupením výrobku. Děkujeme učitelům a žákům za výrobky, vystoupení a pomoc s organizací celé akce.

Žákovský parlament

Zpět