Jaro v naší jídelně

Blížil se 1. jarní den, přesto počasí připomínalo spíše začátek zimy. Ale jen do okamžiku, než
jsme přišli na oběd do naší jídelny. Přivítaly nás krásně vyzdobené stoly a atmosféra blížících
se svátků jara – zajíčci, kuřátka, kraslice, zelená obilíčka…
Všechno pro nás připravily naše milé paní kuchařky. Moc děkujeme a chválíme je!

  

Zpět