Jaro v naší jídelně

6. dubna 2018

Blížil se 1. jarní den, přesto počasí připomínalo spíše začátek zimy. Ale jen do okamžiku, než
jsme přišli na oběd do naší jídelny. Přivítaly nás krásně vyzdobené stoly a atmosféra blížících
se svátků jara – zajíčci, kuřátka, kraslice, zelená obilíčka…
Všechno pro nás připravily naše milé paní kuchařky. Moc děkujeme a chválíme je!

  

Zpět