Koronavirus

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?
Příručku a komiks připravené pro české prostředí najdete na webu Ministerstva školství ZDE.
Materiály, odkazy a zajímavou brožuru zveřejnilo Ministerstvo vnitra ZDE a ZDE.
Videa a odpovědi jsou i na internetových stránkách ČT Déčko ZDE.

Jak pomoci dětem zvládat stres spojený s koronavirem?
Můžete se inspirovat letákem Světové zdravotnické organizace (WHO) převzatým z Ministerstva zdravotnictví.
helping-children-cope-with-stress-cs

Zpět