Zpráva ředitele 1. 10. 2020

1. října 2020

V návaznosti na krizové opatření vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 dojde od 5. 10. 2020 (s platností do 18. 10. 2020) ke změnám spojeným se vzděláváním. Zpráva s informacemi byla rodičům a žákům rozeslána zprávou v systému Edookit.

1) VÝUKA
Prezenční vzdělávání žáků I. a II. stupně základních škol nadále pokračuje s dílčími změnami viz body 2 a 3.

2) TĚLESNÁ VÝCHOVA
Hodiny tělesné výchovy na I. stupni budou probíhat jako doposud. Na II. stupni nejsou povoleny sportovní činnosti uvnitř i venku, výuka však nebude zrušena, žáci budou mít v rámci Tv vycházky do okolí školy.

3) HUDEBNÍ VÝCHOVA
Je zakázán zpěv, v hodinách hudební výchovy se žáci budou věnovat učivu spojeným s hudbou (slohy, skladatelé, nástroje apod.).

4) KROUŽKY
Činnost kroužků pořádaných školou bude probíhat pouze za předpokladu, že je v konkrétním zájmovém útvaru přihlášeno maximálně 10 žáků. Při vyšším počtu bude činnost kroužku zahájena po 18. 10. 2020. Informace ke konkrétním kroužkům obdržíte od jednotlivých učitelů nebo vychovatelů ŠD. Činnost probíhá většinou od října do května, pokud tedy posuneme začátek, ukončíme kroužky později (v červnu).

Některé kroužky neorganizuje škola, ale externí organizátoři (judo, basketbal, atletika, florbal, flétna aj.). Ti musí dodržovat platná opatření a rodiče informovat o konání nebo nekonání zájmové činnosti. My pouze poskytujeme prostory k jejich činnosti.

5) ŠKOLNÍ JÍDELNA
V jídelně platí také pravidla maximálně 6 lidí u stolu a rozestupů mezi stoly 1,5 metru. Ve frontě na oběd může uvnitř čekat pouze tolik žáků, kolik je volných míst k sezení. Vzhledem k prostorovým možnostem naší školní výdejny může dojít k prodloužení času čekání na oběd. Dle našeho názoru se stále jedná o lepší alternativu oproti studeným obědovým balíčkům, které bychom jinak museli zvolit.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

 

Zpět