Laboratorní práce devátých tříd z chemie

22. listopadu 2019

V listopadu si žáci devátých tříd vyzkoušeli při laboratorní práci z chemie, jaké pH mají látky, které se běžně vyskytují v domácnosti. Pomocí pH papírku, pH metru a indikátoru zjišťovali, zda se jedná o látku kyselou, neutrální, či zásaditou. Z jejich výsledků vyplynulo, že většina látek z domácnosti jsou látky kyselé.

p. uč. Petra Franková

Zpět