Laboratorní práce z chemie v 8. třídách

12. dubna 2019

Ve dnech 9. a 10. dubna proběhla druhá laboratorní práce na téma Chemické reakce. Byla tvořena dvěma částmi.

V první si žáci vyzkoušeli vzájemnou reakci kovů a jejich kationtů. Cílem bylo vyloučení stříbra z roztoku na drátku mědi.

Ve druhé, zábavnější části, žáci pomocí chemické reakce naplňovali balónky oxidem uhličitým.

Laboratorní práce se všem líbila.

p. uč. Petra Franková

Zpět