Malí velcí herci

26. dubna 2018

Naši malí herci jsou žáky druhých ročníků, kteří měli možnost projít hereckým tvořením od samého počátku vzniku uměleckého díla až po veřejnou premiéru.

Průvodci žáků hereckým světem jsou studenti 2. ročníku Ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU.  Ve čtrnácti dvouhodinových blocích si druháčci osvojí mnoho dovedností jako je dýchání, artikulace, hraní v roli, improvizace. Dramatická výchova dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti, pomáhá k vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Učí žáky přistupovat k zadanému úkolu tvůrčím způsobem a vede je k využívání vlastních schopností v týmové práci.

Jak to naši druháčci zvládli jsme mohli vidět 13. 4. 2018, kdy jsme spolu s rodiči zhlédli čtyři divadelní výstupy v podání malých herců z 2.A – Básničky pro Sáru a 6231 sekund jeho času. Herci z 2.B předvedli inscenační výstupy pojmenované Volání vln a Ztracený Jan aneb Youtubeři zasahují.

Radostnou atmosféru celého pátečního dne zachytily fotografie, které si  můžete prohlédnout v galerii.

p. uč. Vladimíra Bartošová

Zpět