Matematická olympiáda

3. února 2020

Také ve školním roce 2019/2020 proběhlo na naší škole školní kolo Matematické olympiády.
Zúčastnili se ho i někteří žáci z pátých tříd.
Do okresního kola, které se koná 29. ledna na ZŠ Křídlovická, postupují tito řešitelé:

5.A
Eliška Grunová
Iva Bartošovská
Jan Bartošovský
Ondřej Doskočil

5.B
Anna Marie Křížová
Karolína Suchomelová
Julie Špillarová
Štěpán Koutník

Držíme jim palce!

p. uč. Šárka Buřilová

Zpět