Matematický poměr v praxi

18. května 2021

V posledních online hodinách matematiky v 7. ročníku jsme probírali poměr. Žáci dostali za úkol zjistit, kde všude se s poměrem mohou setkat. Cílem bylo, aby si  uvědomili, že poměr není jen teorie z hodin matematiky, ale že se s ním každodenně setkávají v běžném praktickém životě, kdy musí porovnávat dva číselné údaje (cena, výkon, vzdálenost, velikost …).

Sami posuďte, jak se sedmáci s úkolem „porvali“.  Poměry objevili např. na mapě (měřítko), v receptech, při ředění barev, u modelů aut, při vaření marmelády atd.

Úkol splnili na výbornou.

p. uč. Petra Franková

Zpět