Významné výročí republiky si připomínáme také v hodinách ČJ

13. listopadu 2018

Přestože slaví naše země sté výročí od založení, víme, že ne všechny roky prožili její občané ve svobodné zemi. Téma svobody a nesvobody v naší zemi bylo tedy tématem slohové práce žáků 9. ročníku. Tentokrát jsme zvolili trošku netradiční postup psaní. Každý si nejdříve přečetl tři předem připravené texty (Železná opona, Jak se v minulosti utíkalo přes hranice, Čech šel 40 dní pěšky do Jeruzaléma) a na jejich základě psaly děti esej (zamyšlení). Každého v textech zaujala jiná informace, ale hlavní myšlenka, že být svobodným občanem své země není samozřejmostí, se prolínala všemi pracemi. Ukázky z některých si také můžete přečíst.

Mgr. Miroslava Šmerdová

Ukázka žákovských prací k výročí republiky

Zpět