Nošení roušek

Od pátku 18. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech prostorách školy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje).

Výjimku mají žáci a pedagogové I. stupně, kteří nosí roušky povinně pouze ve společných prostorách školy (chodby, toalety, vestibul apod.) jako doposud.

Doporučujeme, aby žáci měli z hygienických důvodů k dispozici náhradní roušku.

Odkaz na web MŠMT s informacemi k organizaci vzdělávání vzhledem ke covid-19 je ZDE.

Zpět