Nový školní řád

25. září 2018

Od 1. 10. 2018 je platný nový školní řád. Tento dokument byl schválen školskou radou 11. 9. 2018 a projednán pedagogickou radou 25. 9. 2018.

Školní řád vychází z původního, náležitosti jsou dány legislativou. Byla zjednodušena struktura dokumentu a začleněny nové části, které reagují na aktuální vývoj vzdělávacího systému (např. společné vzdělávání – inkluze, GDPR).

Školní řád je k dispozici na internetových stránkách školy, nebo v tištěné podobě ve vestibulu školy.

Zákonní zástupci potvrdí seznámení s touto informací v žákovském deníčku nebo průkazu svého dítěte.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Luděk Balcařík
ředitel školy

Zpět