Ohlédnutí za Českým dnem proti rakovině 2021

8. října 2021

Ve středu 29. září se uskutečnil Český den proti rakovině. Naši parlamenťáci se také zapojili do prodeje kytiček.

Kytičky jsme prodávali ve škole a někteří dokonce i po skončení vyučování v centru Brna.

Dohromady jsme vybrali 16 700 Kč a prodali 594 kytiček, což je skvělý výsledek, jelikož většina darů byla právě od žáků, rodičů a zaměstnanců naší školy. Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme.

Vybranou částku jsme odeslali na účet Ligy proti rakovině.

za žákovský parlament Daniel Tomeš a Josef Zachoval z 9.A

Zpět