ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků – MAP II

19. ledna 2021

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Semináře proběhnou v letošním roce ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

Letáček s nabídkou seminářů naleznete v příloze.
V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

Semináře jsou bezplatné.

PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy (schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace).

Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

  • 9. února 2021 od 17.00 do 20.00
  • 11. března 2021 od 17.00 do 20.00

ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy (informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky).

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

  • 10. března 2021 od 17:00 do 20:00
  • 22. března 2021 od 17:00 do 20:00

TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků (charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti).

Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

  • 16. března 2021 od 16:00 do 19:00

 

Zpět