Ošetřovné

Informace MPSV k ošetřovnému (včetně postupu podání žádosti) najdou rodiče v odkazu ZDE.
OSVČ mohou také požádat o ošetřovné viz výzva na webu MPO ZDE.

Vyplněný formulář zašle škola zájemcům elektronicky nebo potvrdí v úředních hodinách:
pondělí, středa, pátak 9.00 – 12.00 hod. (případně po domluvě)

Formulář ošetřovné k ručnímu vyplnění
Formulář ošetřovné k vyplnění na počítači

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy, jelikož jsem slyšela, že to je dobrovolné, bude nárok na ošetřovné?
Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.

Když nemůžu dát dítě v květnu do školy, protože dítě má nízkou imunitu a žijeme ve společné domácnosti s babičkou, která také není zdravá, bude nárok na ošetřovné?
Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat. Případné instrukce Ministerstva zdravotnictví, z jakých důvodů nemohou děti do školy docházet, budou při hodnocení nároku na ošetřovné také respektovány.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Informace mohou být aktualizovány.

Zpět