Ošetřovné

Informace MPSV k ošetřovnému (včetně postupu podání žádosti) najdou rodiče v odkazu ZDE.

Vyplněný formulář zašle škola zájemcům elektronicky nebo potvrdí v úředních hodinách:
pondělí, středa, pátak 9.00 – 12.00 hod. (případně po domluvě)

Formulář ošetřovné k ručnímu vyplnění
Formulář ošetřovné k vyplnění na počítači
Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné dle ČSSZ

Zpět