Participativní rozpočet na ZŠ

6. září 2019

Na naší škole proběhne ve školním roce 2019/2020 během měsíce září a října 3. kolo projektu Participativní rozpočet do škol.

Participativní rozpočtování (z angl… participatory budgeting – „pébéčko“) je proces, kde veřejnost rozhoduje o části rozpočtu města. Pébéčko na školách je zábavné, motivační a žáci se dokážou v tomto procesu realizovat. Žáci rozhodují, jak utratit daný rozpočet. Navrhují projekty, osvojí si hlasovací návyky, prezentační schopnosti, kreativitu, naučí se spolupracovat se spolužáky. Přirozeně se učí zodpovědnosti, debatě a finanční gramotnosti, získávají zkušenosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je naprosto klíčovým momentem této participační metody. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení.

Fáze školního pébéčka:

  1. Příprava
  2. Navrhování
  3. Hodnocení
  4. Kampaň
  5. Hlasování
  6. Výsledky
  7. Realizace

Projektu se zúčastní žáci 5. – 9. tříd.

Zpět