Preventivní program NEBOJ SE

10. června 2024

Žáci sedmých tříd se na konci května zúčastnili preventivního programu NEBOJ SE, který byl zaměřen na problematiku domácího násilí. Ministerstvo zdravotnictví České republiky nabídlo tento program pro naše žáky zdarma v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Smyslem bylo seznámit žáky s problematikou domácího násilí, vysvětlit tento pojem, naučit je, jak se případně k takové situaci postavit. Výborná paní lektorka dokázala všechny zaujmout a pohotově odpovídala na dotazy dětí.

p. uč. Pazderová

Zpět