Projekt Advokáti do škol

4. října 2019

Naše škola se zapojila do projektu Advokáti do škol.

Žáci devátých tříd si během dvou vyučovacích hodin uvědomili, co to je přirozené právo, jak se uzavírají smlouvy (písemné, ústní, na internetu …), jak se nezadlužovat, že je důležité si dávat pozor, co podepisuji. Uvědomili si trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Besedu si pro žáky připravila paní advokátka Jana Krouman. 

Pár postřehů od žáků:

Zjistil jsem, že smlouvu uzavírám i při obyčejném nákupu a i při koupi jízdenky.

Uvědomila jsem si, že vše, co děláme, má svá pravidla. 

p. uč. Petra Franková 

Zpět