Projekt Erasmus

24. června 2024

Ve dnech 10. – 14. června 2024 se díky programu Erasmus + zúčastnilo 15 žáků výjezdu do Stuttgartu, správního města Bádenska–Württemberska, jedné z 16 spolkových zemí Německa.
Dostali možnost prohloubit znalosti anglického a německého jazyka nejen díky projektům, které museli zpracovat ještě před samotným výjezdem, ale i díky spolupráci s dětmi z tamní školy.
Pracovali v mezinárodních skupinách, což je nutilo používat společný komunikační jazyk – angličtinu
či němčinu.
Po seznamovacích hrách následovala prohlídka školy a zábavné hry v anglickém jazyce prokládané workshopy. Děti měly příležitost se seznámit s národními zvyky, poodkrýt taje fungování německého školství a ochutnat místní speciality.
Byl to sice náročný, ale velmi obohacující týden, který přispěl k rozšíření obzorů. Pro většinu žáků to byla první příležitost se podívat do Německa a mluvit delší dobu s rodilými mluvčími.

p. uč. Drahomíra Nováčková a p. uč. Monika Jašková

Zpět