Sběr papíru

27. září 2021

Také v letošním roce pokračujeme ve sběru papíru.

Sběr bude probíhat od 1. října 2021 do 27. května 2022. Sbírají se časopisy, noviny, kartony, sešity. Starý papír můžete odevzdávat v úterý a v pátek od 7.40 do 7.55 hodin u šaten.

V jiném termínu nebo v případně většího množství papíru jej bude možné odevzdat po předchozí domluvě s p. uč. Frankovou nebo p. uč. Kernstockovou.

Zpět