SCIO Test cizích jazyků

10. září 2019

V říjnu/listopadu 2019 absolvují žáci 6. a 9. ročníku test z anglického jazyka. Ten zkoumá znalosti každého testovaného individuálně a vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úlohy ověřují čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. Výsledkem je určení úrovně žáka na škále A0 až C1. Testování probíhá on-line. Žák po vyplnění testu získá zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní.

Test obsahuje maximálně 45 úloh, jejich výběr se přizpůsobuje předchozím odpovědím žáka a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena. Čas na test není omezen, ale žáci by ho měli zvládnout během 45 minut. Každý žák potřebuje sluchátka, která jsou ve škole k dispozici.

Cena testování – 105 Kč/žák (částku hradí škola).

Další informace a ukázkové úlohy najdete na webu společnosti SCIO ZDE.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět