Školní kolo biologické olympiády

6. února 2020

V pondělí 3. 2. 2020 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Téma letošního ročníku bylo opět velmi zajímavé – vše se týkalo nelehkého života organizmů ve vodě. Soutěžící se museli nejdříve poprat s testem teoretických znalostí, následovalo poznávání třiceti druhů rostlin, hub a živočichů a v laboratorním úkolu si děti ze 6. a 7. tříd vyzkoušely vlastnosti povrchového napětí vody, zatímco starší žáci sledovali pod mikroskopem, jak je rašeliník důmyslně přizpůsoben vodnímu prostředí.
Dva nejlepší žáci z každé kategorie postupují do okresního kola. Letos to budou
v kategorii D Michaela Šťastná ze 7.A a Kryštof Huba ze 7.A
a v kategorii C Elen Chlumská z 9.A a Šárka Zachovalová z 9.A.

Zpět