Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

12. února 2020

Žáci 2.–5. ročníku se už od ledna začali připravovat na recitační soutěž hledáním a výběrem básní i prózy. V třídních kolech si vybrali své nejlepší zástupce a ti soutěžili 6. února ve školním kole. Recitátoři nás i letos příjemně překvapili krásnými a vtipnými verši i náročnou prózou. Všichni si zaslouží náš obdiv, protože dokázali překonat velkou trému i nervozitu. Odborná porota a dětská porota z žáků 4.B nakonec vybrala vítěze. Nejlepší z nich nás budou reprezentovat v městském kole.

Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou tradici a řadu úspěšných recitátorů. Všichni budeme držet palce i těm letošním!

I. kategorie (2.–3. třídy)

  1. místo – Monika Navrátilová (2.A)
  2. místo – Jan Nešpor (3.B)
  3. místo – Adam Chaloupka (3.B)

Vítěz  dětské poroty – Estelle Bartošová (3.B)

II. kategorie (4.–5. třídy)

  1. místo – Ella Urbánková (4.B)
  2. místo – Šimon Wimětal (5.A)
  3. místo – Nina Vilímová (5.A), Dan Kučerovský (5.B)

Vítěz dětské poroty – Šimon Wimětal (5.A)

za porotu p. uč. Novotná, p. uč. Spáčilová a p. uč. Skácelová

Zpět