Školní řád – distanční vzdělávání

2. října 2020

S platností od 7. 10. 2020 jsem vydal nový školní řád. K dispozici je ve vestibulu a na webových stránkách školy (Dokumenty – Školní řád).

V návaznosti na školský zákon a metodiku distančního vzdělávání MŠMT jsou změny v kapitolách:
– 2.1 Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků,
– 2.3 Distanční vzdělávání,
– 8.1.2 Zásady hodnocení distančního vzdělávání.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět