Školní výlet čtvrtých tříd

10. května 2024

Ve čtvrtek 9. 5. 2024 vyrazily čtvrté třídy za slunného počasí na společný výlet do ZOO Lešná.

Živočichové jsou rozděleni podle světadílů, ve kterých žijí. Dětem se nejvíce líbilo v Africe u žiraf, slonů
a opiček. Další velmi oblíbená zastávka byla u tučňáků, kteří dováděli ve vodě a samozřejmě u rejnoků, které si děti mohly krmit i pohladit.

Výlet se velmi vydařil a už se těšíme na další.

Šárka Buřilová a Věra Tesařová

 

Zpět