Stravování, úřední hodiny a ošetřovné

1. března 2021

Uvedené změny jsou platné od 1. 3. 2021.

Školní stravování
– obědy lze odebírat do vlastních nádob u okénka ve školní výdejně od 11.15 do 13.45 hod.
– obědy lze přihlásit a odhlásit telefonicky (543 212 318, 543 213 254) nebo na www.strava.cz

Úřední hodiny
– pondělí a středa od 7.30 do 15.30 hod., v ostatní dny dle domluvy

Ošetřovné
– informace k čerpání krizového ošetřovného z důvodu uzavření školy najdete na webu ČSSZ.

Vedení školy

Zpět