Dovednosti žáků základní školy

5. března 2019

V březnu 2019 proběhne ve škole testování dovedností žáků 5. a 8. ročníku. Test společnosti SCIO ověřuje formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti pro život – schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi. Následně jsou žáci zařazeni na pětistupňovou stupnici (začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista).

Škola získá přehled o úrovni dovedností svých žáků, při opakování lze sledovat, zda a jak se dovednosti vyvíjejí. Žák obdrží po absolvování 45 minutového on-line testu zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní. Součástí zprávy jsou tipy na další rozvoj. Použité texty, obrázky, grafy, audio, video se vztahují k aktuálním školním i mimoškolním situacím.

Cenu za testování 100 Kč/žák hradí škola.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět