Třídní schůzky

2. září 2021

Třídní schůzky pro rodiče žáků I. stupně (2. – 5. ročník) se uskuteční v úterý 7. září 2021 od 16.30 hod.

Třídní schůzky pro rodiče žáků II. stupně (6. – 9. ročník) proběhnou v úterý 14. září 2021 od 16.30 hod.

Setkání zástupců tříd s ředitelem školy se konají 7. a 14. 9. 2021 od 16.00 hod.

Ve škole platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Hovorové hodiny jsou v současné době zrušeny, individuální schůzky s učiteli jsou možné po domluvě.

Vedení školy

Zpět