Třídní schůzky a hovorové hodiny

31. srpna 2020

Upozorňujeme rodiče na změnu organizace třídních schůzek.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků I. stupně (2. – 5. ročník) se uskuteční v úterý 8. 9. 2020 od 16.30 hod.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků II. stupně (6. – 9. ročník) proběhnou v úterý 15. 9. 2020 od 16.30 hod.

Setkání zástupců tříd s ředitelem školy se konají 8. a 15. 9. 2020 od 16.00 hod.

Doporučujeme nošení roušky v budově školy.

Hovorové hodiny do odvolání nebudou, individuální schůzky s učiteli jsou možné po domluvě (telefon, Edookit, mail).

Vedení školy

Zpět