Třídní schůzky II. stupeň

14. září 2020

V úterý 15. 9. 2020 se uskuteční plánované schůzky pro rodiče žáků II. stupně.

Vzhledem k současné situaci připomínáme povinnost zakrytí nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole, dezinfekci rukou po vstupu do budov.

Třídní schůzky proběhnou dle harmonogramu, prosíme o dodržení časů zahájení a míst vstupů do školy. Třídy budou rozmístěny po areálu, aby došlo k co nejmenšímu mísení lidí.

16.00 setkání zástupců tříd s vedením školy – učebna UJ1 (vedle ředitelny), vstup do školy hlavním vchodem

16.30 třídní schůzky 6.A a 6.B, místo schůzek – učebny 6.A (druhá třída vedle kanceláře) a učebna 6.B (první třída vedle kanceláře), vstup do školy přes dvůr (na schodišti u hl. budovy odbočit doleva, obejít školu a vstoupit do budovy dveřmi u tělocvičny)

16.30 třídní schůzky 9.A a 9.B, místo schůzek – školičky (žlutá školička 9.A, oranžová školička 9.B), vstup do školiček z ulice Hroznová (nad školním hřištěm)

16.30 třídní schůzky 8.A a 8.B, místo schůzek – učebna 8.A (II. patro vpravo) a učebna 8.B (I. patro naproti schodům), vstup do školy hlavním vchodem

16.45 třídní schůzky 7.A a 7.B, místo schůzek – učebna 7.A (II. patro naproti schodům) a učebna 7.B (I. patro vlevo), vstup do školy hlavním vchodem

Pokud se třídních schůzek zákonní zástupci žáka nezúčastní, zápis ze setkání obdrží zprávou v Edookitu.

Mgr. Luděk Balcařík ředitel školy

Zpět