Úspěšné testování z anglického jazyka

24. června 2020

Ve školním roce 2019/2020 jsme v 6. a 9. ročníku zjišťovali dovednosti žáků v angličtině. Čtyři třídy se zúčastnily elektronického testování společnosti SCIO, které zahrnovalo cvičení zaměřená na porozumění, orientaci v konverzačních situacích, slovní zásobu, gramatiku a poslech.

Podle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky by měl žák při vstupu na II. stupeň dosahovat úroveň A1 a na konci základní školy úrovně A2. Rádi bychom pokračovali v obdobných testováních i v následujících letech. Zjišťování hradila ze svých prostředků škola.

Každý žák po testu zjistil, jak na tom s angličtinou je. Mnozí získali vyšší úroveň B1 nebo B2, někteří dokonce C1. Pro informaci uvádím, že rozsah vědomostí k maturitě z anglického jazyka je stanoven na B1. Výsledek s komentářem a doporučením obdrželi rodiče na třídních schůzkách.

Ve srovnání s ostatními školami a víceletými gymnázii se všechny naše třídy umístily nad celorepublikovým průměrem. Chceme nadále motivovat žáky, aby byli schopni uplatňovat jazykové kompetence v reálném životě. Jedná se také o zpětnou vazbu pro vedení školy.

Přikládám tabulku porovnání výsledků školy s ostatními v rámci celé České republiky, testování se celkem zúčastnilo téměř 16 000 dětí. Dále zveřejňuji dokument s kategoriemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro lepší orientaci v jednotlivých jazykových úrovních.

Testování z anglického jazyka – porovnání v rámci ČR
Kategorie Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět