Vnitřní řády ŠD a ŠK

25. ledna 2019

Upozorňujeme, že Vnitřní řád školní družiny a Vnitřní řád školního klubu (účinné od 1. 2. 2019) jsou k dispozici ve vestibulu školy a na webových stránkách (Základní informace – Školní družina, Základní informace – Školní klub).

Vedení školy

Zpět