Výlet Kovozoo a Archeoskanzen Modrá

3. června 2024

Děti ze čtvrtých tříd vyjely 23. května na svůj druhý celodenní výlet. Tentokrát navštívily Kovozoo ve Starém Městě, kde mohly obdivovat zvířata vyrobená ze starého železa. Po prohlídce kovových zvířat a dalších zajímavých věcí vyrobených z kovu se žáci přesunuli do Archeoskanzenu Modrá. Jedná se o skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Bazilice na Velehradě, která je nejvýznamějším poutním kostelem České republiky.

Z tohoto výletu si děti odnesly kromě zážitků i spoustu poznatků ze života našich předků a možná mají i lepší představu o třídění odpadních surovin a jejich dalším využití.

Buřilová Š. , Tesařová V.

Zpět