Výsledky jarního testování ČŠI

1. července 2022

Na jaře 2022 proběhlo ve škole další zjišťování výsledků vzdělávání žáků Českou školní inspekcí. Tentokrát bylo určeno žákům 9. ročníku v předmětech český jazyk a matematika. Testování mělo opět online podobu a zúčastnilo se jej okolo 50 000 žáků základních škol a víceletých gymnázií.

Výsledky našich žáků jsou v obou třídách a předmětech nad průměrem České republiky. Žáci obdrželi k jednotlivým testům zpětnou vazbu. Prezentaci se základními informacemi představí ředitel školy pedagogům a rodičům na třídních schůzkách.

S výstupy testování budeme ve škole pracovat, porovnání výsledků vzdělávání žáků externími organizacemi pomáhá dalšímu rozvoji výuky.

Výsledky testování školy ČŠI 2022
Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět